Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T17:16:29+01:00
REFORMY ADMINISTRACJI I WŁADZ CENTRALNYCH:
- w miejsce Dumy Bojarskiej-> Senat Rządzący
- Senat sprawował zwierzchnictwo nad całą administracją, przygotowywał projekty ukazów (ustaw), sprawował funkcję sądu najwyższego (car miał nad nim kontrolę)
- na szlachtę nałożył obowiązek służby carowi (w miejsce dawnej służby wojskowej). Szlachcic rosyjski mógł służyć carowi w wojsku, administracji lub w cerkwi
- zniósł funkcję patriarchy w cerkwi i stanął na czele Kościoła sam

REFORMY OŚWIATY I KULTURY:
-na dworze carskim wprowadzono obyczaje i modę zachodnią
-otworzył szkoły wojskowe, inżynieryjne i prawnicze
- wprowadził obowiązek kształcenia dla młodzieży szlacheckiej płci męskiej
- założył pierwszą w Rosji gazetę
- ufundował Akademię Nauk w Petersburgu
- wprowadził kalendarz juliański

REFORMY WOJSKOWE:
- zorganizował armię na wzór zachodni (dokładnie szwedzki)
- armię stanowiła: regularna armia rządowa (200 tys), flota na Bałtyku
- kazał zbudować państwowe manufaktury zbrojeniowe (pracowali tam za darmo chłopi pańszczyźniani)

REFORMY GOSPODARCZE:
- car przestrzegał zasad merkantylizmu
- starał się produkować w Rosji wszelkie artykuły
- popierał eksport płodów rolnych i leśnych
- popierał wzrost ucisku feudalnego chłopów
4 5 4