Odpowiedzi

2009-09-24T17:32:58+02:00
Astronomia zajmuję się ogółem ciał niebieskich takich jak:planety, księżyce, gwiazdozbiory, galaktyki, czarne dziury itp. oraz badaniem procesów dotyczących tych ciał.

Astronautyka zajmuję się poznawaniem oraz analizowaniem warunków i zjawisk towarzyszących lotom statków kosmicznych.
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-24T17:44:06+02:00
Astronomia (gr. ἀστρονομία) – nauka o ciałach niebieskich, ich budowie, ruchach, pochodzeniu i ewolucji oraz o materii rozproszonej w przestrzeni kosmicznej (zwanej też kosmosem). Astronomia, a ściślej jej dział zwany kosmologią, zajmuje się także Wszechświatem jako całością. Nazwa astronomia pochodzi z greki: ἄστρον astron (gwiazda) + νόμος nomos (prawo).

Astronomię można inaczej określić jako naukę o wszelkich obiektach i zjawiskach znajdujących się poza Ziemią.

Astronautyka (gr. kosmonautyka) - zespół dziedzin nauk ścisłych, technicznych, biologiczno-medycznych oraz humanistycznych, które zajmują się lotami (gr. nautike - żegluga) poza atmosferę Ziemi oraz poznawaniem przestrzeni kosmicznej jak również znajdujących się w niej obiektów.
1 4 1