Odpowiedzi

2010-01-11T17:11:14+01:00
Naukowcy z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) w Sopocie, jako członkowie międzynarodowego zespołu badawczego, monitorują zmiany klimatyczne zachodzące w Europie. Miejscem badań naukowców jest północny Atlantyk - obszar, który decyduje o klimacie w naszej części świata.

Od lat obserwujemy stopniowe ocieplanie się klimatu. Zmiany te mają wpływ nie tylko na temperatury i poziom opadów w Europie. Wpływają także w sposób znaczący na skład fauny wód morskich, a to z kolei nie pozostaje bez wpływu na takie sektory gospodarki, jak np. rybołówstwo.
Badania zmian klimatycznych, w których uczestniczą naukowcy z Sopotu, przeprowadzane są w dużym międzynarodowym konsorcjum naukowym. Jego prace finansowane są w znacznej mierze przez Unię Europejską.