temat : energia kinetyczna

1 Ciało będące w ruchu w danym układzie odniesienia ma energią......... .
2 przyrost energi kinetycznej ciała w tym układzie odniesienia jest równy........ wykonanej w tym układzie przez........ działająca na to ciało .
3 energię kinetyczna ciała możemy obliczyc za pomoca wzoru Eк=... w którym poszczegulne litery oznaczają...
Eк -.....
...-.....
...-....

2

Odpowiedzi

2009-09-24T17:42:37+02:00
1 - kinetyczną
2 jest równy pracy wykonanej w tym układzie przez siłę
3 - Ek = ½ m×v²
Ek-energia kinetyczna
m - masa ciała
v - jego szybkość
2009-09-24T17:49:27+02:00
Wyrazy wstaw w miejsce kropek

1. kinetyczną
2. pracy , siłę
3. Eκ = ½ * m * v²

Eκ - energia kinetyczna
m - masa ciała które się porusza
v - wartość prędkości ciała