W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie. W klasie III a jeste 16 chlopcow i stanowia oni 50%tej klasy, w klasie III b jest 7 chlopcow i stanowia oni 25% tej klas, a w klasie III c jest 12 chlopcow i stanowia oni 28%tej klasy. Jaki procent uczniowkalsy trzeciej stanowia dziweczyny? Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T17:37:13+01:00
IIIa
50%-chłopcy
100%-50%=50%
50%-dziewczyny
IIIb
25%-chłopcy
100%-25%=75%
75%=dziewczyny
IIIc
28%-chłopcy
100%-28%=72%
72%=dziewczyny