Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T14:58:14+01:00
Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku. W wieku lat 9 zmarła mu matka. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży, wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 r. został wyświęcony na kapłana. W 1946 roku Ojciec Święty Pius XII mianował księdza Stefana Wyszyńskiego biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej.

W okresie nasilenia komunistycznych represji wobec Kościoła i społeczeństwa stanął w obronie chrześcijańskiej tożsamości narodu, inicjując zarazem politykę rozważnego układania stosunków z władzami państwowymi. W tej sytuacji, aby uchronić Kościół i naród od napięć i rozlewu krwi, Prymas Wyszyński podjął decyzję zawarcia "Porozumienia". Podpisali je przedstawiciele Episkopatu i władz państwowych 14 IV 1950 r. Wobec braku konstytucji była to jedyna deklaracja prawna określająca sytuację Kościoła w Polsce. Władze komunistyczne nie zamierzały jednak dotrzymać zobowiązań. Ciągle były łamane punkty "Porozumienia". Prymas Wyszyński z wielką roztropnością, a jednocześnie z wielką odwagą bronił praw wierzącego narodu.

Fotografia z obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski, 15 VIII 1966
W czerwcu 1979 roku przyjął w Ojczyźnie po raz pierwszy od tysiąca lat głowę Kościoła - Ojca Świętego Jana Pawła II, a w latach 1980–81 odegrał rolę mediatora między Solidarnością a władzami państwowymi.


28 maja 1981, piętnaście dni po zamachu na papieża Jana Pawła II i w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego odszedł Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. Na pogrzeb Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie 31 maja przybyły tysiące ludzi, zarówno wierzący i niewierzący. Był to prawdziwie królewski pogrzeb, wyrażający szacunek i cześć dla Prymasa Tysiąclecia, którego nazywano Ojcem Narodu.

Rok 2001 ogłoszono rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego. Przyjmując specjalną uchwałę w tej sprawie sejm uczcił setną rocznicę urodzin Prymasa Tysiąclecia.
5 4 5