Odpowiedzi

2010-01-12T21:22:33+01:00
Wydobycie węgla kamiennego- USA 2 na świecie zaraz po Chinach- 931,5 mln ton

wydobycie ropy naftowej 2 miejsce na swiecie po Rosji- 268 mln ton

wydobycie gazu ziemnego 2 miejsce zaraz po Rosji- 544,7 mld m3 (szesciennych)