Zad.1
Wypisz wszystkie grupy czworokątów, które są:
a) prostokątami
b) rombami
c) równoległobokami
d) trapezami

Zad.2
Wymień czworokąty, w których przekątne są:
a) równe
b) dzielą się na połowy
c) przecinają się pod kątem prostym
d) przecinają się pod kątem prostym i dzielą się na połowy

kto mi zrobi te dwa zadania to dostanie naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T17:38:19+01:00
1.nie wiem o co chodzi
2.a-kwadrat, romb
b-prostokat, rownoleglobok,trapez
c-romb, kwadrat
d-romb kwadrat