Zad.1
Wypisz wszystkie grupy czworokątów, które są:
a) prostokątami
b) rombami
c) równoległobokami
d) trapezami

Zad.2
Wymień czworokąty, w których przekątne są:
a) równe
b) dzielą się na połowy
c) przecinają się pod kątem prostym
d) przecinają się pod kątem prostym i dzielą się na połowy

kto mi zrobi te dwa zadania to dostanie naj

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T17:42:51+01:00
Zad.1
a) kwadraty
b) kwadraty
c) prostikąty, romby, kwadraty
d) równoległoboki, romby, prostokąty, kwadraty
Zad.2
a) trapez równoramienny, prostokąt, kwadrat,
b) równoległobok, prostokąt, kwadrat,
c) kwadrat, deltoid,
d) kwadrat
2010-01-11T17:59:46+01:00
Zad.1
Wypisz wszystkie grupy czworokątów, które są:

a) prostokątami
-kwadraty

b) rombami
-kwadraty, równoległoboki

c) równoległobokami
- prostokąty, kwadraty, romby

d) trapezami
- kwadraty, prostokąty, równoległoboki, romby


Zad.2
Wymień czworokąty, w których przekątne są:
a) równe
-prostokąty, kwadraty

b) dzielą się na połowy
- prostokąty, kwadraty, romby, równoległoboki

c) przecinają się pod kątem prostym
-romby, kwadraty

d) przecinają się pod kątem prostym i dzielą się na połowy
-romby, kwadraty