Uzupełnij tekst podanymi wyrazami tak, aby powstały prawidłowe opisy form muzycznych dominujących w epoce baroku.

te wyrazy: trzech, wokalno-instrumentalna, jeden instrument, instrumentalna, szybciej-wolniej-szybciej, dekoracji, grupę, charakterystycznych kostiumów, ruchu scenicznego, muzyka, śpiewem, orkiestry.

1. Opera - forma wokalno-instrumentalna, w której akcji scenicznej towarzysz ...... a treść literacka dzieła przekazywana jest .........
2. Concerto grosso - forma ........, w której partie solowe grane są przez ....... instrumentów z towarzyszeniem orkiestry.
3.Koncert solowy - to forma instrumentalna, w której partie solowe gra ........ z towarzyszeniem .............
Składa się z ............. części: ...............................................................
4. Oratorium - to forma .................. głównie o tematyce biblijnej, religijnej, mitologicznej, wykonywana w kościele lub na scenie bez ...................................

1

Odpowiedzi

2010-01-11T17:47:27+01:00
1. Opera- forma wokalno-instrumentalna , w której akcji scenicznej towarzyszy muzyka a treść literacka dzieła przekazywana jest śpiewem.

2. Concerto grosso - forma instrumentalna, w której partie solowe grane są przez grupę instrumentów z towarzyszeniem orkiestry.

3. Koncert solowy - to forma instrumentalna, w której partie solowe gra jeden instrument z towarzyszeniem orkiestry.
Składa się z trzech części: szybciej-wolniej-szybciej.

4. Oratorium - forma wokalno-instrumentalna głównie o tematyce biblijnej, religijnej, mitologicznej, wykonywana w kościele lub na scenie bez ruchu scenicznego.
63 4 63