Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T17:51:36+01:00
Tragedie greckie charakteryzuje:
- zasada trzech jedności: jedność czasu (wydarzenia rozgrywały się w ciągu jednego dnia - od świtu do zmroku), jedność miejsca (akcja działa się w jednym, określonym miejscu) i jedność akcji,
- tragizm bohatera - bez względu na to jaką decyzję podejmie główny bohater i tak czekają go surowe konsekwencje (najczęściej śmierć),
- przedstawienie konfliktu dążeń jednostki a siły wyższej (np. bogowie, prawo moralne, naturalne...).

Teatr w życiu Greków pełnił nadrzędną rolę. To właśnie teatry były ośrodkami kultury. Teatr starożytny był ogólnodostępny. Zarówno bogaci jak i biedni, ludzie wolni i niewolnicy, starzy i młodzi, całe rodziny z dziećmi przybywały ze wszystkich zakątków Grecji, aby czcić Dionizosa.

Demokracja ateńska a współczesna:
1. Różnice:
a) tak było w antyku:
- głosowali mężczyźni,
- równość w podejmowaniu decyzji,
- głosowanie przez podniesienie rąk.
b) a taka jest demokracja współczesna:
- głosują wszyscy posiadający prawo głosu,
- decyzje podejmują osoby do tego upowszechnione,
- głosowanie jest tajne.
2. Podobieństwa:
- możliwość wyboru władzy przez wolne i uczciwe wybory,
- wolność zrzeszania się,
- jawność stanowionego prawa.