Przetłumacz na j. angielski
cześć chłopaki i dziewczyny
Jestem w Polsce Moja rodzina mieszka w Poznaniu i Warszawie Ja mieszkam we Wrocławiu. Chodzę do średniej szkoły-technikum ekonomicznego w Oleśnicy. Uczę się bardzo dużo przedmiotów. Jak wszyscy wiecie bardzo lubię grać w piłkę ręczną i koszykówkę. Szkołę zaczynam o 8.00. Lancz jem po drugiej lekcji Zazwyczaj ma 8 lekcji Szkołę kończę o 15.00 Najbardziej lubię przedmiot języka polskiego ponieważ jest to ojczysty język W szkole najbardziej lubię spotkania z przyjaciółmi i długie przerwy. Najdłuższa przerwa trwa u nas 20minut Ja nie lubię przedmiotu chemii i języka niemieckiego ponieważ są one bardzo trudne. Ja teraz gram na komputerze w pracowni komputerowej
Cześć Michał

3

Odpowiedzi

2010-01-11T17:43:48+01:00
Am in Poland boys and girls My family lives in Poznan and Warsaw I live in Wroclaw. I walk to average of school - economic technical school in Oleśnicy. I learn very a lot of objects. How you know all very I like playing in hand ball and basket-ball. I begin about 8.00 school. I Usually eat after second lesson Lancz 8 has I finish lesson School about 15.00 the Most I like the object of Polish language because this is I like In school native language the most meeting from friends and long pauses. The longest pause lasts at us 20minut I I do not like the of chemistry and language German object because they are very difficult. I now gram on computer in computer studio
Hi Michael
2010-01-11T17:46:24+01:00
Hi guys and girls
I am in Poland My family lives in Poznan and Warsaw, I live in Wroclaw. I go to high school-technical college in the economic Olesnica. I learn a lot of items. As you all know I like to play handball and basketball. I start school on 8.00. I eat lunch after the second class usually has 8 lessons I finish school at 15.00 I enjoy the subject of the Polish language because it is the native language in school, I like meeting up with friends and long breaks. The longest interval lasts 20minut I do not like the subject of chemistry and the German language because it is very difficult. I now play on your computer in a computer lab
Hi Michael
2010-01-11T17:51:12+01:00
Hello boys and girls
I'm in Poland. My family live in Poznań and Warsaw. I live in Wrocław. I'm going to high school in Oleśnica. I'm learning so much. I like playing hand ball and basketball. School starts at 8.00AM. I eats lunch after second lessons. I have 8 lessons. School ends at 3.00 PM. My favourite lessons is Polish lesson, because it's my father language. In school I like meeting with friends and long brakes. The longest brake is 20 minutes. I don't like chemistry and Germany lesson, because this lessons it's too hard for me. I'm playing computer now in computer room.
Write Soon
Michał