Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-12T14:29:21+01:00
Moda polska... Jeszcze dekadę temu określenie to niewiele mówiło. Nasi rodowici projektanci nie aspirowali do międzynarodowej rangi, nie słychać było wszem i wobec o bardziej spektakularnych jak na nasze warunki osiągnięciach osób chcących wybić się ponad przeciętność ze swoimi dizajnowymi pomysłami.
W końcu doczekaliśmy się! Można od dziecka marzyć o sławie w wybiegowym biznesie, co więcej – mogą być to marzenia nie przeznaczone z miejsca do spalenia wraz z kupą innych nieprzeciętnych idei. Można być poważnym artystą!
Podejdźmy do realizacji tego typu aspiracji przyziemniej. Stoimy w punkcie, gdzie mamy czelność określać się mianem artysty, niech będzie projektanta ubioru. Po latach wypocin, wysiłku, pracy i kształcenia czujemy się zdolni do przeciwstawienia się ogólnospołecznej bądź chociaż niszowej krytyce i/lub uwielbieniu (na co w głębi serca liczymy). Zostaliśmy docenieni tu i ówdzie w lokalnych, a nawet ogólnopolskich konkursach, ktoś na nas zwrócił uwagę, ktoś pokiwał głową z aprobatą. Już ten etap jest dla wybrańców, więc skoro dotarliśmy tutaj – teoretycznie nie powinno być pod górkę. Jednak w tym miejscu przydałby się jakiś chociażby mały doping ze strony mediów.Jakaś wzmianka, jakieś zdjęcia, jakiś uśmiech do kamery. I tu często pojawia się problem. Owszem – promujemy! (że pozwolę sobie na wcielenie się w nasze Drogie Polskie Media) Promujemy! Promujemy młode talenty, to co dobre, to co godne podziwu et cetera – krzyczą lwy i koty medialne.Okey – o stokroć lepiej wygląda sytuacja 'tych na starcie' obecnie niż fazę rozwojową wstecz. Tylko dlaczego promujecie, promujecie, promujecie często do znudzenia te same gęby, te same wpasowujące się w komercjalną nagonkę style, dlaczego o zieniach-nie-zieniach i całej reszcie PL-fashion-elity mogę znaleźć wszystko począwszy od historii koloryzacji włosów skończywszy na relacjach z pokazów a wpisując w wyszukiwarkę Natalię Orłow czy Monikę Tomaszewską (które i tak już co nieco na swoich kontach mają) nie mogę od ręki znaleźć podstawowych informacji? No dlaczego? Bo promowana jest przede wszystkim komercha, to co się sprzedaje, co jest “medialne” a rzadko ktoś zawraca sobie cztery litery i mikrofon mniej szumnymi osobami.
Dobrze, że zaczynają wykluwać się akcje typu “Idą Młodzi”, aczkolwiek w mojej opinii takich przedsięwzięć powinno być trochę więcej, chociażby ze względu na to, że początkującym na rynku odzieżowym jest naprawdę trudno. Wykluczając nawet konkurencję – samo przygotowanie pokazowej kolekcji jest niezwykle kosztowne, co dopiero koszty związane z miejscem na pokaz i modelkami. Ja wiem, że dzisiejsi “wielcy” (albo chociaż “niemali”) też niejednokrotnie zaczynali od zera i podziwiam wiele naszych topowych projektantów, chociażby Gosię Baczyńską. Mam jednak nadzieję, że z czasem coraz mniej będzie zależało od szczęścia czy nazwiska a coraz więcej od poświęcenia, pasji i pracy, bo młodzi-zdolni-nieznani mają często tylko dwa wyjścia: albo próbować promować się samodzielnie albo przepaść.


Fashion be polish poland . It said decade else determination ago a few. Our native planners did not aspirate to international rank, there was not can be heard wszem and in accordance with about more spectacular as strike on our conditions over mediocrity with achievements of persons wanting idea dizajnowymi. We have waited for at the end! It is possible to dream from child about fame in (to) business wybiegowym, it can be assigned along with pile of other outstanding idea from place for incineration that dream more – not. It is possible to be serious artist! They let's step up to realization this type of aspiration przyziemniej. We stand in point, where define name of artist mum < have > czelność, let's it will be planner of clothes. After lats (summers; years) wypocin, fetch, work and we are felt for opposition education able be it ogólnospołecznej it be though criticism niszowej and\or we count on that in profundity of (depth of) heart adoration (worship) ( ). We have been appreciated here and in (to) local elsewhere, even polish-wide competitions, anybody < somebody > has called attention (has paid attention) on we, with approvement < somebody > head pokiwał. This period is for elects already, so, since here we have gotten on obliged not be under hill – theoretically. However, some (certain) would be of use for in this place even if small doping beguile from part mention mediów.Jakaś, some (certain) photos, some (certain) smile will stuff for camera. And problem appears here often. Of course, we promote –! ( That I will allow promote on moving in (incarnation) to our expensive (dear) polish media )! We promote young talents, it that good, it cry that admirable lions – et cetera and mediumistic cats. Situation looks about on encounter (start) – better ' it ' presently Okey stokroć than development phase backwards. Why you promote only, you promote, you promote for same boring mug often, styles in (to) same dead set wpasowujące komercjalną, why about zieniach-nie-zieniach and everything I can find from history on rates from shows whole the rest begining hair completing (expire) PL-fashion-elity koloryzacji but to search engine natalia inscribing Orłow if (or) which (who) disappear (be fond) monika ( Tomaszewską has not can find (be placed) on accounts from hand so already a little basic information and )? But why? Because first of all, it is promoted komercha, that is sold it, that is “ mediumistic ” but anybody < somebody > turns back seldom four letters and micro high-sounding persons less. Well < goods (right) >, that shares of (actions of) types begin “ go young ” wykluwać, as it is obliged to be in my such opinion of venture more a bit, even if from the point of view of it, that really, there is beginner on clothing market hard. Preparation of exponential collection is unusually expensive (precious) competition excluding even – just, that with place on show cost related only and models. I know , that today's “ great ” ( either (or) though they began from zero repeatedly “ fair-sized ” ) too and I admire many our planner topowych, even if Gosię Baczyńską. However, it beguile will stuff , that it will depend on luck in course of time more less if (or) surnames but from devotion more and more, passion and work, because two exits (outlets) have young -able -unknown only often either (or) to promote independently test (try) either (or) disappear (be fond) .