Trzeba dopsaować skały, położenia i jaskinie do siebie. uwaga zadanie za 50 ^^
Raj, Łokietka, Niedźwiedzia, Wielka Śnieżna, Grota Mechowska
Dolina Prądnika, Góry Świętokrzyskie, Kaszuby, Tatry, Masyw Śnieżnika
piaskowiec, wapień, glina
czekam

1

Odpowiedzi

2010-01-11T23:26:21+01:00
Jaskinia Raj - Góry Świętokrzyskie
Jaskinia Łokietka - Dolina Prądnika
Jaskinia Niedźwiedzia - Masyw Śnieżki
Jaskinia Wielka Śnieżna - Tatry
Groty Mechowskie - Kaszuby
Jaskinia jest formą charakterystyczną dla zjawisk krasowych, które z kolei zachodzą w skałach wapiennych.
Wszystkie z wymienionych charakteryzuje wapień.