1. Z ilu pierwiastków zbudowana jest cząsteczka kwasu fosforowego(V) ?
a) 3 b) 2 c) 5

2. Które z równań opisuje proces otrzymywania kwasu siarkowego (VI) ?
a) SO₃ + H₂O → H₂SO₄ c) H₂ + S→ H₂S
b) SO₂ + H₂O → H₂SO₃

3. Kwas węglowy jest nietrwały, gdyż:
a) jest kwasem tlenowym c) łatwo rozkłada się na wodę i dwutlenek węgla
b) ma kwaśny smak

4. Kwas siarkowodorowy powstaje w wyniku rozpuszczenia w wodzie:
a) siarki c) tlenku siarki (IV)
b) siarkowodoru

5. Zasady to:
a) wodne roztwory wodorotlenków c) wodne roztwory kwasów beztlenowych
b) wodne roztwory kwasów tlenowych

6. W którym szeregu podano tylko wzory tlenków tworzących z wodą wodorotlenki?
a) MgO, CuO, SO₃ c) CO₂, SO₃ , CaO
b) CaO, Na₂O, MgO


Bardzo proszę o szybką odpowiedź. Dzięki.

1

Odpowiedzi

2011-09-15T22:45:09+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1. a) 3
2. a) SO₃ + H₂O → H₂SO₄
3. c) łatwo rozkłada się na wodę i dwutlenek węgla
4 b) siarkowodoru
5. a) wodne roztwory wodorotlenków
6. b) CaO, Na₂O, MgO