Odpowiedzi

2009-09-24T19:30:12+02:00
-buntownik
-tajemniczy
-patriota
-czuł się niezrozumiany
-odważny
-samotny
-indywidualista
-pyszny
-próżny
-rozdarty wewnętrznie
-egocentryczny
-bezkrytyczny wobec siebie
16 4 16
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-24T20:00:11+02:00
Cechy Konrada:
-samotny indywidualista
-uważa, że jako poeta może się równać z Bogiem
-tak samo jak on ma dar tworzenia-zarzuca Bogu, że jest tylko mądrością natomiast brak mu miłości
-żąda od stwórcy "rządu dusz"-pragnie władzy nad światem, aby doprowadzić Polaków do wolności
-utożsamia się ze wszystkimi Polakami biorąc na siebie ich cierpienia
-cechuje go pycha
-jest zarozumiały jako poeta, ale cierpi z powodu niedoli Ojczyzny i dlatego bluźni
-reprezentuje on postawę Prometejską
17 4 17