Prosze o rozwiązanie . daje 35 pkt. i naj ;)

1.W jaki sposób Chrystus założył kosciół.?
2.Co to znaczy, że apostołowie mieli być rybakami ludzi?
3.Od kiedy każdy człowiek powołany jest do pełnienia obowiązków apostolskich?
4.Kiedy Chrystus zasłał Ducha Świętego.?
5.Ile jest sakramentów świętych?
6.Czym są sakramenty.?
7.Co to jest bierzmzowanie.?
8.Kto i w jaki sposób udziela sakramentu bierzmowania.?
9.Co to jest charyzmat.?
1o.Wymień Trzy cnoty boskie.?
11.Jak Duch Święty działa prez słowo Boże,sakramenty i osoby.?
Prosze . ! PILNEEE :***

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-11T17:57:26+01:00
1. Głosił Ewangelię
2. Mieli za zadanie rozgłaszać słowo Boże
3. od bierzmowania
4. Podczas chrztu w jordanie
5. 7
6. przygotowaniem do życia katolickiego
7. wejście w dorosły świat chrześcijański
8. biskup (a jak to nie wiem, jeszcze nie miałam :D)
9. termin chrześcijaństwa wskazujący na pewne dary boże, uzdolniające tego, kto je otrzymał
10. wiara, nadzieja, miłość
11. uświęca czy coś
2010-01-11T17:58:33+01:00
1. Dając się ukrzyżować uczynił swoje ciało pokarmem dla ludzi, przez co ustanowił eucharystię, dzięki czemu powstał koscioł.
2. mieli głosić słowo Boże , wszystkim ludziom
3.Od urodzenia.
4. W dzień Pięćdziesiątnicy
5. Jest ich 7
6. swiątością dla człowieka wierzącego
7. jest to jeden z sakramentów
8. Tego sakramentu udziela biskup, każdemu bierzmowanemu, przez nałożenie rąk i wypowiedzenie odpowiedzniej formółki.
9. Coś wyjatkowego
10. wiara, nadzieja i miłość
11. Dzieje się to przez kapłana
2010-01-11T18:22:13+01:00
1. Chrystus założył Kościół poprzez głoszenie Dobrej Nowiny. Jezus wybrał spośród uczniów dwunastu, którzy mieli za zadanie głosić Dobrą Nowinę, nauczać o Chrystusie, Bogu Ojcu.Zbawiciel posłał swoich apostołów, żeby głosili Jego Ewangelię i przemieniali świat w królestwo dobra i prawdy.

2. Apostołowie mieli być rybakami ludzi, co znaczy, że mieli ludzi nawracać, ratować w rąk grzechu i zła.

3. ...

4. Chrystus zesłał Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy.

5. Jest siedem sakramentów świętych (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta (spowiedź), namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo).

6. Sakramenty są widzialnym i namacalnym znakiem działania Ducha Świętego w Kościele.

7. Bierzmowanie to utrzymywanie, podtrzymywanie wiary. Nazywany inaczej sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej ze względu na jego ożywcze działanie w życiu.

8. Sakramentu bierzmowania udziela biskup. Świadek kładzie rękę na ramieniu. Biskup mówi: "Accipe Signaculum doni Spiritui Sancti – Przyjmij znamię daru Ducha Świętego". Namaszczenie krzyżmem.

9. Specjalne dary, które uzdalniają do wykonywania szczególnych zadań w Kościele.

10. wiara, nadzieja, miłość

11. ...