Odpowiedzi

2011-09-10T15:44:32+02:00

Dane:

C% (stężenie procentowe) = 11,5 %

mr (masa wina)= 600g

ms (masa etanolu) = ?

 

C%= ms * 100% : mr    /*mr

C% * mr= ms * 100%     /:100%

ms= C% *mr : 100%= 11,5 % * 600g : 100% = 69g etanolu.

 

 lub :

 

600g wina---------stanowi----100%

to X g etanolu----stanowi-----11,5 %

 

X= 11,5% * 600g : 100% = 69g etanolu

2011-09-10T16:30:32+02:00

Cp=11,5%

mr=600g

ms=?

 

Cp=ms/mr * 100%    /*mr

Cp*mr=ms*100%      /:100%

ms=Cp*mr/100%

 

ms=11,5%*600g/100%

ms=69g etanolu