Łódka oddala się prostopadle od brzegu rzeki z szybkością 3,2m/s. szybkość nurtu rzeki wynosi 2,4m/s. szerokość rzeki jest równa 32m. oblicz:
a) czas, w którym łódka przepłynie rzekę
b) długość odcinka s, o jaki woda zniesie łódkę
e) drogę l łódki pomiędzy brzegami - zastosuj 2 sposoby.

1

Odpowiedzi

2009-09-24T18:59:10+02:00
Musisz odpowiednio rozrysować siły. W zrozumieniu tego powinien pomóc obrazek, który załączam:)

Dane:
Vł = 3,2m/s
Vrz= 2,4m/s
d= 32m

a) Łódka porusza się prostopadle do brzegu rzeki, więc przekształcając wzór na prędkość wyznaczymy czas (drogę oznaczamy jako "d"):

Vł = d/t => t = d/Vł

t = 32m/ 3,2m/s = 10s

b) OK. mamy czas z jakim płynęła łódka,teraz musimy obliczyć drogę s o jaką łódka została zniesiona.
Znów przekształcamy wzór na prędkość, z tym, że teraz użyjemy Vrz:

Vrz = s/t => s = Vrz*t

s= 2,4m/s * 10s = 24m

c) Teraz z tw. pitagorasa liczymy odcinek x, bo to jest rzeczywsita droga przebyta przez łódkę ;)

32² + 24² = x²
1024 + 576 = x²
x = √1600
x = 40 (m)

drugi sposób na obliczenie drogi przebytej przez łódkę można obliczyć stusując we wzorze na prędkość, prędkość wypadkową, na obrazku oznaczoną jako Vx.
Obliczymy ją oczywiscie stosując tw. Pitagorasa;)

2,4² + 3,2² = Vx²
5,76 + 10,24 = Vx²
Vx = √16
Vx = 4 (m/s)

Z poprzednich obliczeń wiemy ile czasu plynęła łódka (t=10s)
Przepłyniętą droge znów oznaczamy jako x:

x = Vx * t = 4m/s * 10s = 40m

Mam nadzieję, że wszystko rozumiesz;)

Pozdrawiam,
matteushq;)
6 5 6