Dam naj!!! prosze o rozwiązanie dwóch zadań...
zad1.działka ogrodnicza w kształcie trójkąta o podstawie 99m i wysokość 88m zamieniono na działkę o takim samym polu w kształcie kwadratu. Nową działkę ogrodzono.oblicz długość tego ogrodzenia.
zad2.trapez i romb mają jednakowe wysokości.Długość boku rombu jest równa długości któtszej podstawy trapezu.pole trapezu jest dwa razy większe od pola rombu.Oblicz stosunek długości dłuższej podstawy trapezu do długości boku rombu.
proszę,pomóżcie!!! bedzie naj!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T18:20:53+01:00
1. pole trójkąta = (a*h)/2
a=99
h= 88
P=99*88 /2
p=4356m²
p kwadratu = a²
a=bok
a =√4356
a=66
ob = 66*4
ob = 264
ogrodzenie ma długość 264m.
2. nie wiem...