Odpowiedzi

2010-01-11T18:22:12+01:00
Wydarzenia w Polsce [edytuj]
1 stycznia – wprowadzono pokojową strukturę Marynarki Wojennej i utworzono w Warszawie Kierownictwo Marynarki Wojennej.
9 stycznia – wybory do Sejmu Litwy Środkowej.
7 lutego – wybór Marii Skłodowskiej-Curie na członka francuskiej Akademii Medycyny.
Luty – minister spraw wojskowych, gen. Kazimierz Sosnkowski wydał dyrektywę dot. marynarki wojennej, nakazując przenieść punkt ciężkości z sił morskich na flotylle rzeczne (do końca 1926 nie zakupiono ani jednego morskiego okrętu bojowego).
2 marca – planowane (ale niezrealizowane w tym terminie) przyjęcie uchwały przez Sejm RP o włączeniu Litwy Środkowej do Polski.
5 marca – dymisja pierwszego rządu Antoniego Ponikowskiego (skutkiem odrzucenia uchwały o inkorporacji Litwy Środkowej w planowanym przez rząd kształcie).
5-6 marca – Zjazd Założycielski Młodzieży Wszechpolskiej.
10 marca – powołano drugi rząd Antoniego Ponikowskiego.
19 marca – oficjalne powstanie polskiego klubu piłkarskiego - Lecha Poznań, wtedy pod nazwą Lutnia Dębiec.
29 marca – założenie RTS Widzew Łódź.
3 kwietnia – zarządzenie Rady Ministrów o organizacji i kompetencjach władz marynarki wojennej (Dz. U. z 1922 r. Nr 30, poz. 243)
6 kwietnia – Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę "O objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską"; Litwa Środkowa została włączona do Polski.
Kwiecień – bójka posłów na posiedzeniu Sejmu podczas debaty o nadużyciach gospodarczych (Warszawa).
30 kwietnia – oficjalne powstanie polskiego klubu piłkarskiego - Dyskobolia Grodzisk, wtedy KS Dyskobolia.
14 maja – drugi, międzypaństwowy mecz polskich piłkarzy (Kraków): Polska-Węgry 0:3
15 maja – Polska i Niemcy podpisały tzw. konwencję górnośląską. Przewidywała ona pozostawienie na terenie Górnego Śląska ustawodawstwa niemieckiego. Polska część Górnego Śląska otrzymała autonomię ("Statut organiczny województwa śląskiego").
16 maja – uchwalono ustawę o urlopach.
6 czerwca – dymisja drugiego rządu Antoniego Ponikowskiego.
20 czerwca – przyłączenie części Górnego Śląska do Polski.
28 czerwca – powołano rząd Artura Śliwińskiego.
czerwiec – uchwalenie autokefalii Cerkwi prawosławnej w Polsce.
4 lipca – w Rybniku podpisano protokół przejęcia przez Polskę przyznanej części Górnego Śląska.
7 lipca – dymisja rządu Artura Śliwińskiego.
26 lipca – Sejm uchwalił ustawę o regulaminie Zgromadzenia Narodowego, które miało dokonać wyboru prezydenta państwa.
31 lipca – powołano rząd Juliana Nowaka.
13 sierpnia – założenie klubu "IKS Polonia Iłża" (piłka nożna).
27 sierpnia – w Niemczech powstał Związek Polaków w Niemczech, który za swój symbol przyjął później rodło.
wrzesień – uruchomiono połączenie lotnicze Warszawa-Lwów.
13 września – uchwała Sejmu w sprawie budowy portu w Gdyni.
23 września – w związku z problemami z korzystaniem z portu w Wolnym Mieście Gdańsku, Sejm upoważnił rząd do budowy portu morskiego w Gdyni.
24 września – odbyły się wybory do Sejmu Śląskiego.
30 września-1 października – w Parku Sobieskiego (Warszawa) odbyły się III Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce (Bronisława Szmendziuk: 60 m i skok w dal, Stefan Piątkowski: 100 m i 200 m, Stanisław Świętochowski: 400 m i 800 m, Stanisław Ziffer: 1 500 m i 5 000 m, Sławosz Szydłowski: dysk i oszczep).
3 listopada – powstało Towarzystwo z Ograniczoną Poręką "Stocznia w Gdyni".
5 listopada – odbyły się wybory do Sejmu.
6 listopada – Toruń: utworzono Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej.
12 listopada – pierwsze w historii wybory do Senatu (w wyborach do Sejmu głosowano 5 listopada).
27 listopada – rozwiązał się Sejm Ustawodawczy.
2 grudnia – korporacja Arkonia i korporacja Jagiellonia podpisały kartel wieczysty.
9 grudnia – Gabriel Narutowicz został wybrany na Prezydenta Rzeczypospolitej.
10 grudnia
utworzenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
powstanie pisma Awangardy Krakowskiej o nazwie Zwrotnica.
11 grudnia – przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę złożył Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
14 grudnia – dymisja rządu Juliana Ignacego Nowaka.
16 grudnia
zamach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza (sprawca: Eligiusz Niewiadomski). Do 22 grudnia p.o. Prezydenta RP został Marszałek Sejmu Maciej Rataj.
powołano pierwszy rząd Władysława Sikorskiego.
20 grudnia – Stanisław Wojciechowski wybrany na drugiego prezydenta RP.
22 grudnia – Stanisław Wojciechowski złożył przysięgę i objął urząd prezydenta RP.
31 grudnia – rozpoczął się proces Eligiusza Niewiadomskiego.
Oficjalnie powstał klub Odra Wodzisław Śląski.