Odpowiedzi

2010-01-11T18:06:11+01:00
Tasiemce są płazińcami, czyli robakami płaskimi.
W budowie ich ciała obok ektodermy i entodermy uczestniczy także trzecia warstwa komórek zarodkowych - mezoderma (trójwarstwowce). Z mezodermy zbudowana jest większa część ciała
i z niej tworzy się wiele narządów.
Ciało płazińców jest przeważnie wydłużone i grzbietowo - brzusznie spłaszczone (można w nim wyróżnić przód i tył).Układ nerwowy (pasmowy) tasiemce mają zbudowany z podłużnych pni, połączonych ze zwojami głowowymi. Układ wydalniczy ma charakter
protonefrydialny, tzn: jest zbudowany z rozgałęzionych, cienkich rureczek uchodzących na powierzchni ciała otworkami,
a zaczynających się w ciele komórkami płomykowymi. Płazińce oddychają całą powierzchnią ciała, występuje u nich także oddychanie
beztlenowe. Tasiemcom brak układu pokarmowego; są obojnakami, czyli posiadają układ rozrodczy męski jak i żeński.
Tasiemiec uzbrojony to pasożyt jelitowy człowieka. Żywicielem pośrednim jest świnia, która zaraża się spożywając pokarm zarażony jajami tasiemca (1) znajdującymi się w odchodach ludzkich.
W przewodzie pokarmowym świni powstają larwy - onkosfery (2).
Taka larwa ma sztyleciki, dzięki którym przebija ścianki przewodu pokarmowego, a następnie naczyń krwionośnych i wraz z krwią dostaje się do mięśni. Tam otorbia się i przekształca w wągra (3)
- kolejne stadium larwalne. Wągier przypomina pęcherzyk, a wewnątrz niego znajduje się główka tasiemca. Zarażone wągrami tasiemca mięso wieprzowe (4), z reguły pochodzące z pokątnego uboju i nie poddane badaniom kontroli sanitarnej, staje się źródłem zarażenia człowieka. W przewodzie pokarmowym człowieka z wągra wycofuje się główka tasiemca, pęcherzyk zaś opada (5). Główka zaopatrzona w przyssawki i wieniec haczyków (6) przyczepia się do ściany jelita cienkiego. Szyjka rozpoczyna produkcję członów (7),
z których ostatnie, dojrzałe człony (8) zawierają silnie rozbudowany układ rozrodczy (w szczególności macicę wypełnioną jajami). Podczas defekacji (wypróżniania) kał wraz z jajami czy nawet oderwanymi członami tasiemca wydalany jest na zewnątrz.

Tasiemiec nieuzbrojony od tasiemca uzbrojonego różni się tym, że:
nie ma haczyków, osobnik dorosły tasiemca nieuzbrojonego jest dłuższy (osiąga długość do 12 metrów) od osobnika dorosłego tasiemca uzbrojonego (osiąga długość od 2 do 8 metrów), u tasiemca nieuzbrojonego żywicielem pośrednim jest bydło a u tasiemca uzbrojonego żywicielem pośrednim jest świnia, niekiedy człowiek.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T19:37:51+01:00
Tasiemiec nieuzbrojony
1. Zapłodnione jaja magazynowane są w macicy tasiemca. Tam rozwijają się z nich kuliste larwy pierwszego stadium - onkosfery.
2. Wypełnione jajami człony tasiemca są wydalane wraz z kałem z organizmu żywiciela ostatecznego (człowieka)
3. Jaja są zjadane przez żywiciela pośredniego (bydło).
4. W jelicie krowy onkosfery uwalniają się z otoczek i wnikają do błony śluzowej jelita.
5. Larwy przedostają się przez ścianki jelita do naczyń krwionośnych i wędruje wraz z krwią najczęściej do mięśni, rzadziej wątroby, płuc, nerek lub opon mózgowych.
6. Onkosfery przekształca się w następne stadium larwalne - wągry (cysticerkus).
7. W przypadku zjedzenia zarażonego mięsa (np. surowej lub półsurowej wołowiny), wągry wynicowują się w jelicie czczym i przekształcają się w postaci dojrzałe (u człowieka żyje z reguły tylko jeden osobnik, rzadziej kilka).
Tasiemiec uzbrojony
Cykl rozwojowy jest prawie taki sam jak u tasiemca nieuzbrojonego z tym wyjątkiem, że żywicielem pośrednim tasiemca uzbrojonego jest świnia i jego larwa cysticerkus posiada na skoleksie dodatkowy wieniec haczyków.
4 5 4