Odpowiedzi

2010-01-11T18:10:42+01:00
Psalm 131 :


Panie, moje serce się nie pyszni
i oczy moje nie są wyniosłe.
Nie gonię za tym, co wielkie,
albo co przerasta moje siły
Przeciwnie: wprowadziłem ład
i spokój do mojej duszy.
Jak niemowlę u swej matki,
jak niemowlę - tak we mnie jest moja dusza
Izraelu, złóż w Panu nadzieję
odtąd i aż na wieki!


"Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą." (Iz 54, 10)

"Nie lękaj się, bo Ja jestem
z tobą;
nie trwóż się, bo Ja jestem
twoim Bogiem.
Umacniam cię, a także
wspomagam,
podtrzymuję cię moją
prawicą sprawiedliwą." (Iz 41, 10)
4 4 4
2010-01-11T18:14:22+01:00
"Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca
i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.
Zamienię bowiem ich smutek na radość,
pocieszę ich i rozweselę po ich troskach." Księga Jeremiasza 31,13
5 3 5
2010-01-11T21:06:18+01:00
Ewangelia wg.świętego Łukasza rozdział6 werset 20-23
A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił;
Błogosławieni jesteście wy,ubodzy ,albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni wy,którzy teraz głodujecie,albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni wy,którzy teraz płaczecie,albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni będziecie ,gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie ,gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogarde wasze imię jako niecne cieszcie się i radujcie w owym dniu ,bo wielka jest wasza nagroda w niebie .tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
2 5 2