Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-24T19:20:38+02:00
Obszary dużej koncentracji różnych gałęzi przemysłu odpowiednio ze sobą powiązanych nazywane są okręgami przemysłowymi.

Aglomeracja- skupienie na określonym obszarze dużej liczby osób i budynków (aglomeracja miejska) lub zakładów produkcyjnych (aglomeracja przemysłowa).

Konurbacja- zespół leżących blisko siebie miast lub osiedli, powiązanych ze sobą gospodarczo i komunikacyjnie.

Aglomeracja monocentryczna - typ aglomeracji miejskiej. Występuje wtedy, gdy jedno dynamicznie rozwijające się miasto rozrasta się terytorialnie, wchłaniając osiedla i wsie znajdujące się w pobliżu.

Aglomeracja policentryczna- typ aglomeracji miejskiej, zespół sąsiadujących ze sobą miast i osiedli przemysłowych lub mieszkalnych o charakterze aglomeracji pozbawionej wyraźnego ośrodka centralnego (centrum stanowi kilka samodzielnych ośrodków).

Megalopolis- najwyższa forma aglomeracji, skupisko szybko rozwijających się miast milionowych, połączonych wraz z dużą liczbą ośrodków mniejszych, leżących pomiędzy nimi, w jeden wielki organizm miejski.

Region przemysłowy- miejscowość (zazwyczaj miasto), w którym znajduje się zakład przemysłowy.
3 3 3