1. Z ilu pierwiastków zbudowana jest cząsteczka kwasu azotowego(V) ?
a) 3 b) 2 c) 5

2. Które z równań opisuje proces otrzymywania kwasu węglowego ?
a) CO₂ + H₂O → H₂CO₃ c) O₂ + C→ CO₂
b) CO + H₂O → H₂CO₂

3. Spośród wymienionych kwasów nietrwały jest?
a) kwas solny c) kwas węglowy
b) kwas fosforowy(V)

4. Kwas solny powstaje w wyniku rozpuszczenia w wodzie:
a) chlorowodoru c) soli kamiennej
b) chloru

5. Wodne roztwory wodorotlenków to:
a) zawiesiny c) kwasy
b) zasady

6. W którym szeregu podano tylko wzory tlenków tworzących z wodą kwasy?
a) MgO, CuO, SO₃ c) CO₂, SO₃ , P₂O₅
b) CaO, Na₂O, MgO

Bardzo proszę o szybką odpowiedź. Dzięki.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T18:17:07+01:00
Odp
zad1 /a
zad2/a
zad3/c
zad4/a
zad5/b?
zad6/c?
2010-01-11T18:18:36+01:00