Odpowiedzi

2010-01-11T18:19:59+01:00
Maria Laskowik Dyrektor Gimnazjum nr 3
ul. Wierzbowa 5/9 Marek Kukła
20-287 Lublin ul. Warszawska 48
(tu wpisujesz swoje dane) 20-377 Lublin

PODANIE
W imieniu wszystkich uczniów Gimnazjum nr 3 w Lublinie zwracam się z serdeczną prośbą o przedłużenie wakacji. Prośbę swą motywuję, tym, że zebrałam/łem podpisy osób uczących się w naszej szkole, popierających ten pomysł. Uważamy, że gdybyśmy dostali więcej czasu na odpoczynek, to mielibyśmy więcej energii na naukę po powrocie do szkoły. Mogłoby to zaowocować w naszych stopniach z licznych przedmiotów szkolnych. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z wyrazami szacunku
Maria Laskowik
2 5 2