Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T18:27:25+01:00
Teza: Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci.


W latach 1939-1941 rzeczpospolita znajdowała się pod okupacją III rzeszy i ZSRR. Obydwaj okupanci zaprowadzili okrutne rządy, które przedstawię w mojej rozprawce.
Twórcą nazizmu był Adolf Hitler, który główne zasady swojej ideologii opisał w książce „Mein Kampf”. W Polsce postępowanie Niemców było bardzo brutalne. Zmierzali oni do biologicznego wyniszczenia narodu polskiego. Ludzi traktowano jak zwierzęta przeprowadzono wiele egzekucji mordując głównie inteligencję, działaczy społeczno-politycznych i księży. Chcieli przekształcić Polaków w naród bez historii i bez przyszłości.
Jeśli chodzi o związek radziecki podobnie oni traktowali Polskę jak Niemcy. Komunizm jako ideologia stanowiła system poglądów głoszący program całkowitego zniesienia ucisku oraz zbudowanie społeczeństwa bezklasowego.
Na ziemiach polskich Niemcy i ZSRR tworzyli obozy koncentracyjne i obozy zagłady. Największym obozem było Auschwitz, kierowano do niego masowe transporty ludzi. Więźniowie byli tragicznie torturowani. Musieli pracować 12-14 godzin dziennie, nie mieli oni jednego wolnego dnia. Ich jedynym posiłkiem był kawałek chleba i porcja kaszy. Codziennie ginęło mnóstwo ludzi. Tych, których praca była mało wydajna po prostu rozstrzeliwano. Inni umierali z wycieńczenia organizmu lub też z powodu chorób spowodowanymi nieustanną i ciężką pracą.
Okupanci dążyli do likwidacji kultury i nauki polskiej. Zamknięto wszystkie polskie szkoły, dzieci zmuszane były uczyć się po niemiecku. Poziom nauki był bardzo niski, gdyż nie uczono historii, geografii ani literatury ojczystej. Zamknięto również wszystkie placówki kulturalne. Zakazano posiadania odbiorników radiowych, wydawania książek i prasy. Niemcy i Rosjanie prześladowali kościół katolicki, zamknięto świątynie a duchownych zabijano.
Okupanci niestety również nie darowali życia nawet dzieciom. Wprowadzono obowiązek pracy od 12 roku życia. Dzieci musiały ciężko pracować, ich także zabijano i duszono w komorach gazowych, dzieci były okropnie wychudzone, pokryte wrzodami i ranami. W szkole uczono ich posłuszeństwa wobec Niemców,
Kolejnym moim argumentem jest wysiedlanie Polaków do III rzeszy na roboty przymusowe. Opuszczone domy i gospodarstwa na wsiach zajmowali osadnicy niemieccy.
Uważam że przytoczone przeze mnie argumenty dowodzą że nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci.