Odpowiedzi

2010-01-11T20:46:09+01:00
Państwo federacyjne była to koncepcja lansowana przez Józefa Piłsudskiego który chciał aby tereny będące polskie i zamieszkałe przez polaków należały do Polski. Były to ziemie wschodnie należące do Rzeczypospolitej Obojga Narodów do pierwszego rozbioru a więc do roku 1772.Naczelnik państwa Józef Piłsudski chciał nie tyle rozszerzenia wschodnich granic Polski(były to tereny Litwy, Białorusi, Ukrainy które wchodziły w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów) co do odsunięcia jak najdalej polskich granic od Rosji bolszewickiej gdyż tam widział główne zagrożenie dla powstającego państwa polskiego.A państwo federacyjne to nic innego jak ziemie Litwy , Białorusi, i Ukrainy miały wejść w skład odrodzonego państwa polskiego na zasadzie federacyjnej. Po prostu Naczelnik Józef Piłsudski chciał w ten sposób stworzyć z tych państw federacyjnych zaporę przed bolszewicką Rosją w której widział od zawsze największego wroga dla polskich spraw narodowych.Był by to luźny związek tych państw Litwy, Białorusi, i Ukrainy wchodzących w skład państwa polskiego.W tej koncepcji ziemie Litwy, Białorusi ,i Ukrainy miały uzyskać niepodległość.

Nieco inny pogląd na sprawę wschodniej granicy prezentowała Narodowa Demokracja Romana Dmowskiego(Endecja). Była to koncepcja Inkorporacji to znaczy przyłączenia tych ziem wschodnich które wchodziły w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów do Polski( do pierwszego rozbioru 1772 roku) chciano je przyłączyć siła i całkowicie spolonizować tam tych mieszkańców i stworzyć z nimi jednolite etniczne państwo Polskie.

Państwo federacyjne upadło już w trakcie Pokoju Ryskiego z 1921 roku który kończył wojnę Polsko-Bolszewicką .
A państwo Inkorporacyjne trudne by było do zrealizowania ze względu na rodzącą się świadomość narodową naszych wschodnich sąsiadów(Ukraińców) i silny nacjonalizm będący w tym czasie.
1 5 1