Przyporządkuj warstwom wnętrza ziemi właściwe opisy ...
Jądro ziemi ....Płaszcz ziemi ...skorupa ziemska...
1w tej warstwie powstają prądy ciepłe ..
2 jest najczęściej warstwą ziemi ...
3 dzieli sie na kontynentalną i oceaniczną
4 składa się z pierwiastków ciężkich głównie metali ..
5 wraz z główną warstwą płaszcza zewnętrznego tworzy litosferę
6 wewnętrzna część tej warstwy wykazuje cechy ciała stałego
7 występują w niej skały w stanie stałym i płynnym
8 stanowi niemal 1/3 masy ziemi
9 warstwa charakteryzująca się najwiekszym udziałem w objentości i masie ziemi
Każdy z tych punktów musi być przydzielony do odpowiedniej grupy

1

Odpowiedzi

2010-01-11T20:17:07+01:00
1. płaszcz ziemi
2.skorupa ziemska
3.skorupa ziemska
4. chyba jadro ziemi
5.skorupa ziemska
6.jądro ziemi
7.jądro ziemi
8.nie wiem ale chyba płaszcz ziemi
9.płaszcz ziemi
6 2 6