Odważnik o ciężarze Fc=2,3 N zawieszono na siłomierzu. Po zanurzeniu odważnika w wodzie siłomierz wskazuje Fs=2N. Oblicz gęstość substancji, z której wykonano odważnik. Gęstość wody wynosi 1000 kg/m3

Czy ktoś ma jakiś pomysł?

1

Odpowiedzi

2010-01-11T18:34:14+01:00
Dane:
F₁ = 2,3 N
F₂ = 2N
Rozw.:
W powietrzu siłomierz wskazuje 2,3 N , a gdy to samo ciało zawieszone na siłomierzu zanurzymy w wodzie to wskazuje on
2 N, ponieważ działa siła wyporu o zwrocie przeciwnym do ciężaru więc siła wyporu
F = F₁ - F₂ = 2,3 N - 2N = 0,3 N
z drugiej strony siła wyporu równa się
F = ρgV
ρ - gęstość wody
V - objętość ciała
Z tematu zadania wynika,że ciało jest całe zanurzone (to jest ważne dla dalszych obliczeń!) czyli
V = F / ρg = 0,3 N / 1000 [kg / m³] ×10[m/s²] = 0,00003 m³
Z kolei masa
F₁ = m×g
m = F₁ / g = 2,3 N / 10[m/s²] = 0,23 kg
gęstość ciała:
ρ₁ = m / V = 0,23 kg / 0,00003 m³ = 7667 [kg/m³]
9 4 9