Rozkładając wielomian W(x) = x3−2x2−9x+18 na czynniki liniowe otrzymamy wielomian :
a) (x+2)(x−3)(z+3)
b) (x+3)(x−2)(x−3)
c) (x−2)(x−3)(x+2)
d) (x+2)(x+3)(x−2)


Wielomian w(x)=x3+7x2−2x−14 po rozłożeniu na czynniki ma postać :
a) w(x)= (x2+2)(x+7)
b) W(x)= (x+7)(x+2)(x−2)
c) W(x)=(x+7)(x−√2)(x+√2)
d) W(x)=(x−7)(x−√2)(x+√2)

2

Odpowiedzi

2010-01-11T18:31:02+01:00
X3−2x2−9x+18 =x^2(x-2)-9(x-2)=(x^2-9)(x-2)=(x-3)(x+3)(x-2) a wiec odp b)

x3+7x2−2x−14 =x^2(x+7)-2(x-7)=(x^2-2)(x+7)=(x-pierw z dwoch)(x+pierw z dwoch)(x-7) a wiec odp d)

Konczylem Polibude wiec powinno byc dobrze:)
pozdraiwam
8 3 8
2010-01-11T18:37:08+01:00
W(x)= x³-2x²-9x+18
W(x)= (x³-2x²)-(9x+18)
W(x) = x²(x-2)-9(x-2)
W(x) = (x²-9)(x-2)(x-2)
W(x)= (x+3)(x-3)(x-2)(x-2)

W(x)= x³+7x²−2x−14
W(x)= (x³+7x²) -(2x-14)
W(x)= x²(x+7)-2(x+7)
W(x)= (x²-2)(x+7)(x-7)
W(x)= (x-√2)(x+√2)(x+7)(x-7)
11 2 11