1. Wyraź w sekundach x godzin i y minut.
2. Zapisz symbolicznie: suma kwadratów liczb a i b pomniejszona o podwójny iloczyn tych liczb, a następnie oblicz wartość wyrażenia dla a = -2 i b = 3
3. Za 0,5 kg gruszek Jacek zapłacił m złotych. Ile złotych musiałby zapłacić za 3,5 kg gruszek?

Proszę o pełne wyliczenia ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T18:39:47+01:00
1. Wyraź w sekundach x godzin i y minut:
1godz = 60min=60*60s=3600s
xgodz = x*3600s
1min=60s
y min = y *60s

2. Zapisz symbolicznie: suma kwadratów liczb a i b pomniejszona o podwójny iloczyn tych liczb, a następnie oblicz wartość wyrażenia dla a = -2 i b = 3

suma kwadratów: a² +b²
podwójny iloczyn liczb:2ab

a² +b² - 2ab = a²-2ab+b²=(a-b)²
(-2-3)²=(-5)²=25

3. Za 0,5 kg gruszek Jacek zapłacił m złotych. Ile złotych musiałby zapłacić za 3,5 kg gruszek?

0,5kg → m zł
0,5kg * 7 → 7* m zł
3,5kg → 7m zł
1 5 1