Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T18:43:33+01:00
1. Początek Chrześcijaństwa - I w.n.e.
2. BISKUP -> prezbiterzy (kanonicy) -> diakoni, lektorzy.
3. Pojęcia:
SYNOD - zebranie przedstawicieli duchowieństwa.
SOBÓR - zebranie Biskupów pod przewodnictwem Papieża.
HEREZJA - poglądy sprzeczne na zasady wiary, poglądy niezgodne z nauką kościoła.
4. Prześladowania.
Największe prześladowania chrześcijańskie przypadały na lata 303-304 za rządów cesarza Dioklecjana.
5.Daty:
313r - cesarz Konstantyn Wielki ogłosił edykt mediolański (akt tolerancji)
325r. - Konstantyn I wielki ogłasza 1 sobór w Nicei.
392r- Teodozjusz Wielki zakazał wszelkich form buntu pogańskiego.