(POTEGI)POMÓŻCIE.Proszę
I.Zapisz w postaci jednej potegi:
1.(3²)⁷ * (1/9)⁵=
2. 4/9 : 1,5-²=
3. (2⁵ : 8⁶)¹⁷=
4. 4⁶ * 3¹²=
5. 6-⁷ * 5⁷=
6. (25⁴ * 2⁸)-⁷=
7. (0,2⁷ * 5⁷)-³=
8. 3⁸ * 9-³=
9. (7⁹ : 49-⁵)² * 7-⁴⁰=
II.Zapisz w postaci potęgi liczby 3:
1. 3⁷ : (3⁴ * 3²)=
2. (3⁵)² * 9⁵=
3. 27¹¹ * 81=
III.Oblicz:
1.2⁸² : 4⁴⁰=
2.(5²)³ * 2⁶ =
3.2¹⁵ * 27²/6¹⁵=
4.0,01¹² * 100³=
5.7⁵ : 49/7 * (1/7)-²=
6.125³ * (5-²)⁴/25⁴ * 25-⁵=
IV.Usuń niewymiernosc z mianownika:
1. 8/(pierwiastek)2=
2. (pierwiastek)2/ 5(pierwiastek)3=
3. 1/ 2(pierwiastek)3 -4=
4. 1+(pierwiastek)2/ 3(pierwiastek)2=

1

Odpowiedzi

2010-01-11T18:55:07+01:00
1.(3*1/9)19
3.(2:8)do -17 potegi
4.(4*3)do 18 potegi
5.(6*5)do potegi1


zad 4
1.8/√2 * √2/√2=8√2/4=2√2
2.√2/5√3* √3/√3=√6/15
4.1+√2/3√2 * √2/√2= 2√2+2/12

1 5 1