Atomy poszczególnych pierwiastków różnią się masą. Na podstawie układu okresowego pierwiastków chemicznych oblicz:

a) Ile razy masa atomowa żelaza jest większa od masy atomowej wodoru.

b)Ile razy masa atomowa tlenu jest mniejsza od masy atomowej siarki

MASY ATOMOWE ODCZYTAJ Z DOKLADNOSCIA DO LICZB CALKOWITYCH !
zapisz obliczenia

2

Odpowiedzi

2010-01-11T18:40:44+01:00
1. mFe=56u
mH=1

56/1=56 razy

2.mO=16u
mS=36u

36/16=2razy
5 4 5
2010-01-11T20:09:49+01:00
A) m Fe =56 u
m H = 1 u
Masa żelaza jest 56 razy większa od masy wodoru .
b) m O = 16 u
m S = 32 u
m O : m S , 16:32, 1:2
Masa siarki jest dwa razy większa od masy tlenu .
5 4 5