Odpowiedzi

2010-01-11T21:52:56+01:00
Najwyższą funkcję w państwie pełnił oczywiście król (rex), którego władza co do zasady miała charakter dziedziczny. Tylko pierwszy i ostatni z siedmiu mo narchów pochodzili wedle przekazów z wyboru. W przypadku wyboru dokonywano go w Senacie (lub wedle innych przekazów w Zgromadzeniu
Kurialnym), przy czym król elekt musiał poddać się swoistej weryfikacji przez bóstwa i dopiero po korzystnym dla siebie z ich strony wyroku obejmował pełnię władzy w państwie. Na czas zakończenia tej procedury władza przechodziła w ręce interrexa mianowanego przez Senat