Odpowiedzi

2010-01-11T18:59:47+01:00
Za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego w nauczaniu ważną rolę pełnił język polski,a łacina straciła swoje dotychczasowe znaczenie.Więcej było lekcji historii,geografii,matematyki i nauk przyrodniczych,mniejszy nacisk był kładziony na religię.Oprócz czytania i pisania w szkołach niższego stopnia nauczano przedmiotów praktycznych np.rolnictwa,rzemiosła i handlu.
Lekcje były prowadzone tak,by uczniowierozumieli to o czym jest mowa.Wczasie lekcji etyki imoralności wpajano im zasady właściwego postępowania w życiu osobistym i społecznym.By wzbudzic uczucia patriotyczne obchodzono rocznice narodowe.
28 2 28