Odpowiedzi

2010-01-11T18:56:54+01:00
Chrześcijaństwo jest jedną z największych religi monoteistycznych.Opiera się na wierze w Jezusa Chrystusa.Znakiem jest krzyż.
b)Jslam-religia założona przez Machometa.Ma ona korzenie chrześcijańskie.
c)Buddyzm-religia załozona przez Buddę, a Buddyści postępują według jego nauk.
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T19:01:38+01:00
A) chrześcijaństwo
Wiara chrześcijanska jest to świadome, dobrowolne i dokonujące się z pomocą łaski Bożej uznanie za prawdętego wszysktiego, co Bóg objawił o Sobie.
Cechy:
-rozumna
-nadprzyrodzona
-pewna
-zbawcza
-tajemnicza
-wolna

b) islam
Islam powstał na początku VII w. po Chrystusie. Początek Islamu dała działalność urodzonego w mieście Mekka w Arabii Mahometa, któremu około 40 roku życia podczas modlitw w grocie Hira archanioł Gabriel podyktował reformę religijną, która głosi czysty monoteizm.
Mahomet z powodu licznych wrogów został zmuszony do przeniesienia się do Medyny. Ta ucieczka (hidżra) stanowi początek dzisiejszej rachuby czasu.
Koran-księga islamu, sklada się z 114 rozdziałów, zwanych surami.
Cechy:
-wyznanie wiary:Nie ma Boga poza Allahem, a Mahomet jest Jego prorokiem
-modlitwa: każdy muzułmanin powinien pięciokrotnie w ciągu dnia zwrócić się w kierunku Mekki i oddawać pokłony Bogu
-jałmużna: symboliczny wyraz gotowości do ponoszenia ofiar w imię religii
-post, który trwa cały miesiąc księżycowy, nosi nazwę ramadanu. polega on na powstrzymaniu się od jedzenia, picia i palenia tytoniu od wsch. do zach. słońca.
-pielgrzymka do Mekki raz w życiu.
3 5 3