Napisz następujace wyrażenia algebraiczne:
a)podwojony sześcian róźnicy iloczynów liczb a i b oraz c i d,
b)pierwiastek z ilorazu sumy liczb x i y przez ich różnicę,
c)róźnica kwadratów potrojonej liczby a oraz iloczynu liczb x,y i z.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T19:13:11+01:00
A) 2*(a*b-c*d)³
b)(całe to wyrażenie będzie zapisane pod pierwiaskiem)(x+y):(x-y)
c) (3a)²-(xyz)²