Odpowiedzi

2010-01-11T18:51:35+01:00
Gynandromorfy powstają gdy dojdzie do nondysjunkcji chromosomów X w komórkach somatycznych rozwijających się osobnikór(zarodków/zygot) i w następstwie czego do zmiany płci w efekcie zmiany stosunku chromosomów X do autosomów.Tak że część osobnika jest męska a część żeńska.Tak to wygląda u naszej muchy.A z tymi genami nie wiem czy coś nie jest pokręcone, nie rozumiem zabardzo o co chodzi.Pewne jest tylko to , że powstanie takiego osobnika możliwe jest po nondysjunkcji chromosomów X o czym wcześniej pisałem i nie ważne czy ojcowski czy matczyny.
1 5 1
2010-01-11T18:52:17+01:00
Gynandromorf izm jest to pewna forma mozaikowatości. Gynandromorfami nazywane są osobniki gatunków rozdzielnopłciowych, u których występują komórki obu płci, tzn., u których jedne części ciała są samcze, a drugie samicze. U pszczół np. pojawiają się osobniki, których prawa strona ciała jest samcza, a lewa ma cechy robotnicy. Pojawiają się również owady mające głowę trutnia, a odwłok robotnicy. Pierwsze wzmianki o tego rodzaju osobnikach wśród pszczół pojawiły się przed stu pięćdziesięciu laty. Osobniki takie powstają wtedy, gdy w jaju znajduje się jednocześnie jądro haploidalne i diploidalne (o różnych allelach płciowych). Z pierwszego rozwijają się tkanki samcze, a z drugiego — samicze. Pochodzenie tych jąder może być różne. Gynandromorfy mogą powstawać zarówno z jaj niezapłodnionych, jak i z zapłodnionych. Powstawanie ich z jaj niezapłodnionych opisał Tucker (1958). Udało mu się uzyskać pięć gynandromorfów od niezapłodnionych matek. Gynandromorfy te nie tylko miały tkanki samcze i samicze, lecz także niejednakowe tkanki samcze; jedne części oczu trutni były żółte, inne czerwone. Powstanie tych gynandromorfów tłumaczy się podobnie jak powstawanie mozaikowych trutni i partenogenetycznych samic. To znaczy, że w wyniku nieprawidłowego dojrzewania jaja powstają 2 haploidalne jądra; ulegają one jednak najpierw następnemu podziałowi, a dopiero potem dwa z nich łączą się dając diploidalne jądro, z którego rozwijają się tkanki właściwe dla samic. Dwa pozostałe jądra nie łączą się ze sobą i każde z nich daje tkanki samcze.

licze na naj (;
2 5 2