7. Które z podanych substancji są produktami reakcji?
Ca + H₂O → ?
a) wodorotlenek wapnia i wodór b) tlenek wapnia c) wodór i tlenek wapnia

8. Uzupełnij:
HNO₃
Wzór reszty kwasowej
Wartościowość reszty kwasowej
Nazwa kwasu
Wzór strukturalny

9. Uzupełnij:
Fe(OH)₃
Wartościowość metalu
Nazwa związku
Wzór strukturalny

10. Na sześciu butelkach widnieją etykiety z napisami:
1- CuSO₄ 2- KCl 3- NaNO₃ 4- Mg(OH)₂ 5- K₂O 6- HCl

Które z tych substancji są solami?
a)1,2,3, b) 1,3,6 c) 4,5,6

11. W probówce umieszczono wiórki cynku. Jaką substancję należy dodać, by otrzymać chlorek cynku?
a) siarkę b) roztwór kwasu solnego c) roztwór wodorotlenku sodu

12. W wyniku reakcji kwasu azotowego(V) z roztworem wodorotlenku potasu otrzymuje się :
a) azotan (V) potasu i wodór b) azotan (V) potasu i wodę c) siarczan (VI) potasu

1

Odpowiedzi

2010-01-12T16:15:14+01:00
Zadanie7
Odp:a
Zadanie8
Ogólny wzór kawasów to HnR (n to indeks stechiometryczny)
Wartościowość reszty kwasowej to(I)jeden
kwas azotowy(V)
zadanie9
wartościowość metalu(III)
wodorotlenek żelaza(III)
zadanie 10
Odp:a
Zadanie12
Odp:b