Odpowiedzi

2010-01-11T19:00:16+01:00
Moim zdnaiem te:!


Sami Wandalowie złupili Rzym w 450 roku naszej ery by osiedlić się w Andaluzji
476 r. n.e. - obalenie ostatniego cesarza Romulusa Augustulusa przez Odoakera
486 - Chlodwig wcielił Galię do państwa Franków
446 Attyla morduje swojego brata Bledę w czasie polowania i zostaje jedynowładcą Hunów.
448 Attyla przyjmuje ambasadora Bizancjum; świadkiem grecki pisarz Priskos. Wśród plemion huńskich Priskos wymienia Kidarytów, Akatiroi (Akatziroi) i in.
połowa V Na środkowym Podnieprzu (na płd. od Prypeci) pierwsza ceramika typu praskiego, przypisywana Słowianom.
ok. 450 Część Rugiów z Pomorza przeprowadza się nad Dunaj, do Rugilandu, na północ od rzymskiej prowincji Noricum.
451 Bitwa na Polach Katalaunijskich (Campi Mauriaci, obecnie Chalons-sur-Marne) między Hunami, Ostrogotami, Gepidami, Frankami Rypuaryjskimi i Sarmatami pod wodzą Attyli a Rzymianami, Burgundami, Frankami Salickimi, Wizygotami i Alanami pod wodzą Aecjusza.
451 – 452 Po bitwie Attyla najeżdża na Nizinę Padańską, a następnie wycofuje się na równinę Cisy.
od 451 Wizygoci dokonują podboju Hiszpanii, a następnie ulegają stopniowo romanizacji.
453 – 454 Po śmierci Attyli władzę przejmują jego synowie Ellak i Dengezich (Dengizek). Arderyk, król Gepidów, rozbija państwo Hunów i zabija Ellaka (bitwa nad Nedao, 454). Zdziesiątkowane oddziały Hunów Ellaka wycofują się na stepy płd.-rosyjskie, mieszają tam z Ujgurami, Madziarami i Bułgarami i zakładają państwo bułgarskie.
454 Śmierć Aecjusza, zabitego przez cesarza Walentyniana w zamian za chęć wydania syna za cesarską córkę.
455 Ostrogoci osiedlają się na Niz. Węgierskiej, skąd napadają na Bizancjum.
455 Złupienie Rzymu przez Wandalów pod wodzą Genzeryka.
463 Na dwór cesarza Leona I (do Konstantynopola) przybywają poselstwa Saragurów, Ugorów i Onogurów, prosząc o pomoc, gdyż ich ziemie zostały zajęte przez Sabirów. Ci z kolei mieli zostać przepędzeni przez Awarów (Abares).
466 – 484 Panowanie Euryka, założyciela wizygockiego państwa w Hiszpanii.
468 Persowie zdobywają Balaam, stolicę Hunów Kidarytów.
468 Nieudana wyprawa cesarza Leona I przeciwko Wandalom w płn. Afryce.
469 Głowa Dengezicha, syna Attyli, obnoszona w procesyjnym tryumfie w Konstantynopolu.
476 4. IX.: Odoaker, wódz Herulów (Skirów?), odsuwa od władzy Romulusa Augustulusa, ostatniego cesarza rzymskiego. Koniec starożytności, początek średniowiecza.
486 – 507 Panowanie Chlodwiga, króla Franków; podbój Galii.
487 Wybucha konflikt naddunajskich Rugiów z Odoakerem, zakończony ich pogromem.
488 – 526 Teodoryk Wielki, władca Ostrogotów, opanowuje Italię, morduje Odoakera i zakłada państwo ze stolicą w Rawennie.
496 Przyjęcie chrześcijaństwa z Rzymu przez Chlodwiga, króla Franków.
976 Księstwo Wielkiej Karantanii (Karyntii) utworzone przez cesarza Ottona II.
979 Chińczycy likwidują państwo Turków Shātuó w północnych Chinach.
979 – 1025 Na tronie bizantyjskim Bazyli II Bułgarobójca.
ok. 1000 Odkrycie Ameryki przez Wikingów.
8 3 8