1.Trojkat ABC ma boki dlugosci 6cm 10cm 9 cm , a obwod trojkata A'B'C' podobnego do trojkata ABC jest rowny 15cm.Jakie sa dlugosci bokow trojkata A'B'C' ?

2.Rownolegloboki ABCD i A'B'C'D' sa podobne.Rownloglobok ABCD ma boki dlugosci 30cm i 45cm.Obwod rownolegloboku A'B'C'D' wynosi 18cm.Oblicz dlugosci jego bokow.

3.Staw ma powierzchnie 360m².Jaka powierchnie zajmuje ten staw na mapie w skali 1 : 1000 ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T15:32:13+01:00
1.Trojkat ABC ma boki dlugosci 6cm 10cm 9 cm , a obwod trojkata A'B'C' podobnego do trojkata ABC jest rowny 15cm.Jakie sa dlugosci bokow trojkata A'B'C' ?
ΔABC≈ΔA'B'C'
|A'B'C'|=15cm
|AB|=6cm
|BC|=9cm
|CA|=10cm
|ABC|=10+9+6=25cm
|A'B'|=?
|ABC|/|A'B'C'|=|AB|/|A'B'|
25/15=6/X
X=3,6cm
|B'C'|=?
|ABC|/|A'B'C'|=|BC|/|B'C'|
25/15=9/X
X=5,4cm
|C'A'|=?
|ABC|/|A'B'C'|=|CA|/|C'A'|
25/15=10/X
X=6cm

2.Rownolegloboki ABCD i A'B'C'D' sa podobne.Rownloglobok ABCD ma boki dlugosci 30cm i 45cm.Obwod rownolegloboku A'B'C'D' wynosi 18cm.Oblicz dlugosci jego bokow.

ABCD≈A'B'C'D'
|AB|=30cm
|BC|=45cm
|ABCD|=2*30+2*45=150cm
|A'B'C'D'|=18cm
|A'B'|=?
|ABCD|/|A'B'C'D'|=|AB|/|A'B'|
150/18=30/X
X=3,6cm
|B'C'|=?
|ABCD|/|A'B'C'D'|=|BC|/|B'C'|
150/18=45/X
X=5,4cm

UKOŚNIK W TYCH 2 ZADANIACH OZNACZA KRESKE UŁAMKOWĄ !!

3.Staw ma powierzchnie 360m².Jaka powierchnie zajmuje ten staw na mapie w skali 1 : 1000 ?
360m2=3 600 000cm²
1:1000
CZYLI
1cm² na mapie = 1000cm² w terenie
x = 3600000cm2
x= 3600000/1000
x=3600cm² na mapie
Odp: Staw na mapie zajmuje 3600cm².