Odpowiedzi

2010-01-11T19:01:01+01:00
Jezus podobnie jak Adam był kuszony przez diabła, jednak w przeciwieństwie do niego nie uległ żadnej z pokus. Był w ten sposób wierny Bogu. Jezus pokazuje, że człowiek nie pozostaje pozbawiony pokus, ale może je zwyciężać.
Św. Paweł rozważając jak Jezus zachowuje się wobec podszeptów szatana, nazywa Go „nowym Adamem”. Zastanowimy się, dlaczego Jezusa możemy nazywać „Nowym Adamem”?
Uczniowie dochodzą do wniosku, że Jezusa możemy nazywać Nowym Adamem, ponieważ w przeciwieństwie do pierwszego był wierny Bogu i nie uległ pokusom a grzech, który sprowadził na ludzi biblijny Adam Jezus zniszczył przez swoją śmierć na krzyżu.
3 3 3
2010-01-11T20:02:32+01:00
Adam:

Sprzeciwił się bogu,
Posłuchał szatana,
Uległ pokusie,
Zgrzeszył.

Jezus:

Nie uległ pokusie,
Nie posłuchał szatana,
Nie zgrzeszył
Naprawił wszystko przez śmierć na krzyżu
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T20:49:18+01:00
Jezus jest Bogu wierny we wszystkim.Na pustyni nie dał się zwieść szatanowi.Potem przez swoją mękę,śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył szatana,grzech i śmierć.Jezus jest więc przeciwieństwem Adama.Dlatego nazywamy Go "nowym Adamem".To określenie podkreśla absolutną wierność Jezusa w wypełnianiu Bożej woli.
1 5 1