Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T19:56:16+01:00
Historycy uznający przyczyny wewnętrzne za najważniejszy czynnik upadku Rzymu podzielili je na kilka grup:
a) polityczne
• podział Cesarstwa przez Teodozjusza Wielkiego w 395 r. na Cesarstwo zachodniorzymskie i Cesarstwo wschodniorzymskie (wzajemna rywalizacja, brak wspólnej polityki)
• przeniesienie stolicy do Konstantynopola w 330 r. przez Konstantyna Wielkiego (rywalizacja urzędników w Rzymie i Konstantynopolu o wpływy cesarskie, torpedowanie pomysłów)
• ciągła zmiana cesarzy, którą dokonywali pretorianie lub legiony (paraliż polityki i brak spójnej koncepcji działania)
• barbaryzacja armii rzymskiej (coraz więcej barbarzyńców wstępuje do legionów i zostaje ich dowódcami, walczą przeciwko barbarzyńcom ale buntują się przeciw Rzymowi)
b) społeczne
• chrześcijaństwo za Teodozjusza Wielkiego w 380 r. staje się religią panującą i zakaz wyznawania kultów pogańskich od 392 r.
• nadanie każdemu wolnemu człowiekowi Cesarstwa obywatelstwa przez edykt Karakalli w 212 r. (nikt się nie stara zostać obywatelem poprzez wstępowanie do armii rzymskiej)
c) ekonomiczne
• gigantyczne koszty prowadzenia wojen zaczepnych i obronnych
• psucie monety przez cesarzy, którzy chcą zdobyć więcej pieniędzy na żołd do legionistów, ale w ten sposób osłabiają handel
• w wielkich majątkach ziemskich arystokracji tzw. latyfundiach przywiązuje się kolonów (chłopi) do ziemi by tu pracowali bo nie ma niewolników – przywiązany chłop nie może służyć w wojsku dlatego rekrutuje się ich spośród barbarzyńców bo też są tańsi

3. Przyczyny zewnętrzne związane są z najazdami plemion barbarzyńskich:
• 375 r. – początek wędrówki ludów zapoczątkowany przez Hunów, którzy przekraczają rzekę Don i wchodzą do Europy (wypierają jedno plemię, a te następne i tworzy się efekt domina)
• 378 r. – ucieczka Wizygotów przed Hunami i wejście do Cesarstwa, pokonanie pod Adrianopolem wojsk cesarza Walensa i śmierć cesarza (obalenie mitu niezwyciężonej armii rzymskiej)
• 410 r. – złupienie Rzymu przez wojska Wizygotów dowodzonych przez Alaryka (uciekają przed Hunami do Europy Zachodniej)
• 429 r. – Wandalowie zajmują prowincję Afryka (Kartagina), która dostarcza zborze do Rzymu – szachują w ten sposób Rzym
• 451 r. – na Polach Katalauinickich Hun Attyla (zwany biczem bożym) pokonuje koalicje wojsk rzymsko-wizygockich
• 452 r. – Attyla podchodzi pod Rzym, a po uzyskaniu okupu od papieża Leona I opuszcza Italię (propaganda wywyższa rolę papieża)
• 455 r. – złupienie Rzymu przez wojska Wandalów dowodzonych przez Genzeryka (łupienie, a nie zniszczenie miasta przez 14 dni – stąd nazwa wandalizm)
• 476 r. – detronizacja ostatniego cesarza Cesarstwa zachodniorzymskiego Romulusa Augustulusa przez wodza barbarzyńskiego Odoakera