Odpowiedzi

  • 112
  • Rozwiązujący
2010-01-12T15:57:45+01:00
Są to organizmy sucholubne. Żyją na terenach o stałym lub długotrwałym niedoborze wody. Np.: rojnik