Odpowiedzi

2009-09-25T14:29:03+02:00
Jaką ilość ciepła odda otoczeniu żelazo o masie 1kg, po zmiejszeniu jego temperatury od 1500 °C do - 50 °C. c1=452 J/kg °C
E=m*c1*Δt
Δt=1500 °C-(- 50 °C)=1550°C
m=1kg
c1=452 J/kg °C
E=1kg*452 J/kg °C*1550°C
E=452 J°C*1550°C
E=700600J
E=700,6kJ
1 5 1