Odpowiedzi

2010-01-11T19:06:40+01:00
Filozofia – określenie to pochodzi od matematyka i filozofa Pitagorasa żyjącego w VI wieku p.n.e. Pierwotnie miało sens dosłowny i oznaczało poszukiwanie, umiłowanie mądrości lub posiadanie mądrości.
Można powiedzieć, że filozofia zajmuje się ogólnymi, podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi natury świata i człowieka. Filozofowie rozważają kwestie natury istnienia, rozumienia bytu i rzeczywistości poznawalności rzeczywistości i prawdy moralności, powinności i koncepcji wartości, także zagadnienia dotyczące człowieka antropologia filozoficzna, a także kwestie społeczne, prawne, kulturowe, teologiczne i inne.

Przedstawiciele - Homer, Sokrates, Platon
2010-01-11T19:07:38+01:00
Filozofia to sukanie odpowiedzi na nie wyjasnione pytania dotyczace człowieka, początku życia itp.

Filozofoiwe z Grecji
sokrates
Heraklit z efyzu
Demokryt z Abder
platon
Arystoteles