Aż 98% zasobów wody na Ziemi stanowią wody słone.Słodkiej wody jest 38 mln km³, ale 70% wody słodkiej jest uwięzione w lodowcach Antarktydy.

A) Jaką obiętość miała by woda ze stopnienia lodowców Antarktydy?
B)Jaką objętość mają zasoby wody na Ziemi


Proszę o szybką odpowiedź bardzo mi zależyna na niej :)

2

Odpowiedzi

2009-09-24T19:25:25+02:00
A) 100% - 38000000 km³
70% - x
38000000 km³ × 70% ÷ 100% = 1862000000 km³

B)
38000000 + 1862000000 = 1900000000

100% - x
2% -1900000000 km³

100% × 1900000000 km³ ÷ 2% = 295000000000 km³
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-24T19:27:46+02:00
A.) 38 mln km³ x 0,7 = 26,6 mln km³

B.) 38 mln km³ → 2 %
x → 98%

x = 1862 mln km³

Objętość wszystkich wód: 1862 mln km³ + 38 mln km³
= 1900 mln km³