Odpowiedzi

2010-01-11T19:08:50+01:00
Znaczenie grzybów dla środowiska jest tak ogromne, że można śmiało stwierdzić, iż bez obecności tych organizmów na Ziemi zostałaby zachwiana równowaga ekologiczna naszej planety. Saprofityczni przedstawiciele Funghi mają podstawowy udział wśród reducentów w procesach biogeochemicznych poprzez uwalnianie z martwych tkanek organicznych głównie takich pierwiastków jak azot, węgiel, tlen czy siarka, co umożliwia ponowne ich włączenie do obiegu materii w przyrodzie. Trawienie zewnątrzkomórkowe grzybów jest tak silne, że są one w stanie rozkładać nawet ligninę i celulozę. Zapobiega to nadmiernemu gromadzeniu się w podłożu liści, zwalonych gałęzi czy pni drzew.
Poza tym, jak już było to wspomniane we wstępie, ok. 90% gatunków roślin nie jest w stanie rosnąc bez obecności w ekosystemie grzybów mikoryzowych.
Pionierskie znaczenie porostów zostało omówione w podrozdziale poświęconym tym organizmom.

Przepraszam że nie pkt:)
11 1 11
2010-01-11T19:13:48+01:00
POZYTYWNE:
Grzyby podobnie jak i inne drobnoustroje rozkładają martwą materię organiczną, jeśli chodzi o większe to wchodzą w symbiozę z drzewami (mikoryza) drzewa dostarczają im związków organicznych natomiast grzyby soli mineralnych. Dla człowieka również mają różnorakie funkcje, biora udział w fermantacji alkoholowej, człowiek wykorzystuje je również do tworzenia leków (chyba najpopularniejszym przykładem jest antybiotyk Penicylina z pleśni Penicillium)
NEGATYWNE:Grzyby mają też wiele negatywnych cech. Jednym z takich grzybów jest workowiec Claviceps purpurea infekuje kwiaty żyta i innych zbóż. Wytwarza on przetrwalniki, nazywane sporyszem, w kłosach w tych miejscach, gdzie normalnie powinny wykształcać się ziarniaki. Gdy zwierzęta gospodarskie zjedzą ziarno zanieczyszczone sporyszem lub gdy człowiek spożyje chleb z mąki uzyskanej z takiego ziarna, następuje zatrucie przez bardzo toksyczne substancje zawarte w sporyszu. Mogą one spowodować np. ataki nerwowe, konwulsje, czy zaburzenia psychiczne. Zatrucia sporyszem, zwane ergotyzmem, zdarzały się często w średniowieczu i były wówczas określane mianem ognia św. Antoniego. Grzyby wywołują wiele groźnych chorób roślin, w tym także epidemicznych, które rozprzestrzeniają się bardzo szybko i często są przyczyną całkowitego niepowodzenia w uprawie, powodując tym samym ogromne straty gospodarcze.
17 4 17